W głosowaniu ten właśnie projekt zyskał największe poparcie !

Kolegom z Podlaskiego Insytutu Rzeczypospolitej Suwerennej gratulejemy wytrwałości !