Podobnie jak w ubiegłym roku Podlaskie Towarzystwo Strzeleckie „SFORA”  wspiera naszych rodaków na Litwie. W Podbrodziu, w klasach polskojęzycznych uczy się ponad 220 uczniów z polskich rodzin. Część z nich znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 

Ty też możesz pomóc naszym rodakom ! Pamiętaj każda złotówka to kolejny zeszyt !

Zbiórka jest zarejestrowana na stronie MSWiA : NR 2017/1969/OR

 Możesz wpłacić pieniądze na nasze konto z dopiskiem:

POMÓŻ POLAKOM NA LITWIE

PODLASKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE „SFORA

15-340 BIAŁYSTOK UL. PRACOWNICZA 13 A
nr konta : 55 2030 0045 1110 0000 0423 8500 

lub wrzucić do puszek które znajdują się u osób wspierających naszą akcję.