Podlaskie towarzystwo strzeleckie „SFORA” zaprasza na otwarte zawody strzeleckie

 

14 kwietnia na strzelnicy Combat Shooting w Knyszynie 

ul. Jagiellońska 41,

w godz. 10.30 – 12.30.

Rejestracja od godz. 10.00

Przewidziane  konkurencje statyczne i dynamicze. W zawodach mogą  uczestniczyć osoby posiadające oraz nieposiadające pozwolenia na broń. Serdecznie zapraszamy. Regulamin zawodów w załączeniu.

pdfRegulamin zawodów sfora IV 2018