Nasze stowarzyszenie tworzy grupa osób, które połączyła pasja strzelania. Po kilku miesiącach wspólnych treningów doszliśmy do wniosku, iż możemy nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale też razem zrobić coś więcej. Postanowiliśmy sformalizować naszą działalność.

Zebranie założycielskie Podlaskiego Towarzystwa Strzeleckiego „SFORA" odbyło się w grudniu 2015 roku, a do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenie zostało wpisane w lutym 2016 roku.

 

"Każdy może zostać do nas przyjęty, lecz nie każdy może wśród nas pozostać"

Główne cele naszego stowarzyszenia to: organizowanie kursów strzeleckich, poszerzanie świadomości proobronnej społeczeństwa, utrwalanie poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, pomoc Polakom mieszkającym poza granicami kraju, dobroczynność oraz prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym, a także wspieranie tego typu działań.